< tilbage 03-11-2022 - 11:03

Grøn omstilling hos Jarnes

 – en indsats for fremtiden

Hos Jarnes er vi i gang med den grønne omstilling, fordi vi synes, det er vigtigt og uundgåeligt for at passe på fremtidens miljø og klima – og fordi vi ved, at det har stor betydning for mange af vores kunder.


Vi har allerede iværksat en række initiativer i vores fokus på bæredygtighed, og i øjeblikket deltager vi i virksomhedsprogrammet SMV:Grøn via Erhvervshus Nordjylland. Vores mål med at deltage i SMV:Grøn er at mindske Jarnes’ belastning af miljø og klima for både virksomhedens produktion og produkter. Vi vil også fortælle omverden om vores grønne ambitioner og dele viden om udvikling af mere miljøvenlig emballage.

 

Klogere via SMV:Grøn

Vores deltagelse i SMV:Grøn strækker sig over perioden august 2022 til februar 2023 og omfatter professionel rådgivning fra ingeniørfirmaet NIRAS og kommunikationsrådgiver Lene Høg. Rådgivningen hjælper os med at samle viden, lægge strategier og dele vores erfaringer.


Faserne i projektet:

  • Kompetenceudvikling via bl.a. kurset ”Lær din virksomheds CO2-aftryk at kende”.
  • Kortlægning af Jarnes’ miljø- og klimapåvirkninger via bl.a. indsamling af data, energiscreening og rådgivning fra NIRAS.
  • Udarbejdelse af strategi og igangsætning af initiativer for at mindske Jarnes’ CO2-udslip.
  • Løbende kommunikation af processen i Jarnes’ grønne omstilling og formidling af resultatet via en film og i en skriftlig rapport.
  • Indhentning af viden om fremtidens krav til bæredygtig emballage og miljøcertificeringer via bl.a. arrangementer hos GRAKOM og Emballageforum.

Forankring i virksomheden
Den grønne omstilling skal forankres i hele virksomheden. Derfor deltager mange af Jarnes’ medarbejdere i SMV:Grøn, og vi er opmærksomme på at formidle proces og resultater løbende, både internt i virksomheden og til vores omverden.
Vi bruger kommunikationskanaler som hjemmeside, Facebook, LinkedIn og flyers til at fortælle om faserne i den grønne omstilling og har fokus på at gøre projektet relevant og relaterbart for både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

 

 

Se arkiv over nyheder fra Jarnes <