Grøn strategi

Fokus på bæredygtighed

Hos Jarnes arbejder vi målrettet med bæredygtighed. Ingen af os kan undgå at påvirke miljø og klima, når vi producerer og forbruger, men vi kan træffe bedre valg og mindske vores klimaaftryk. Vi har derfor igangsat og gennemført en række initiativer som led i vores grønne omstilling:

  • Lokal produktion: Al emballage fra Jarnes produceres på fabrikken i Hjallerup. Dermed undgår vi klimabelastende transport og har selv fuld kontrol over produktionens miljøaftryk.

  • Alternativer til plast: Produktionen af plastemballage er nedlagt i vores eget standardsortiment, for i højere grad at tilgodese og satse på produktion af nemmere nedbrydelige og miljøvenlige materialer. Vi anvender stadig plast, når det er mest hensigtsmæssigt og i nogle emballagesammenhænge nødvendigt, men tilbyder også spændende alternativer i f.eks. karton.

  • Lokale underleverandører: Vi samarbejder med lokale underleverandører, som selv arbejder efter ambitiøse klimastrategier. Det gælder bl.a. vores papirleverandører, som arbejder fokuseret med at nedbringe deres vandforbrug.

  • Produktudvikling: Vi udvikler produkter, der er særligt miljøvenlige på grund af produktionsmetoder og råvarevalg – f.eks. æsketyper, hvor vi anvender papir produceret af biprodukter fra fødevarer, herunder frugter, nødder og blomster.

  • Grønt omstillingsprojekt: Vi gennemfører 2022-23 projektet SMV:GRØN via Erhvervshus Nordjylland – et forløb, hvor vi i samarbejde med professionelle rådgivere udarbejder et klimaregnskab og en plan for kommunikation af vores grønne omstilling.