< tilbage 21-12-2022 - 15:30

Året der gik

Vi ser tilbage på 2022 - året der gik hos Jarnes

Så blev det dén tid på året – hvor vi ser tilbage på året, der gik og med glæde, spænding og forventning ser frem mod 2023.

 

2022 har i den grad været præget af mange udsving - både de gode og mindre gode. Som så mange andre virksomheder, var Jarnes de første måneder af 2022 ramt af covid-19. Det lyder ofte som en rigtig dårlig undskyldning at ringe ud til ens kunder og meddele, at deres varer bliver forsinket på grund af sygdom. Desværre var det virkeligheden, når vi i flere uger træk var ramt af isolationer og smitteudbrud, som førte til en fraværsprocent på op mod 33%. Vi oplevede heldigvis stor forståelse fra alle kunder. For dybest set var hele samfundet i samme båd, og ingen kunne forudse næste dag eller gøre fra eller til. 

 

Covid-19 betød også lukkede fabrikker og havne hele verden over. Det medførte samtidig den største efterspørgsel efter dansk produceret emballage, vi i mange år har oplevet. Nærhed og sikkerhed fik pludselig helt ny betydning. Den store efterspørgsel gav samtidig et stort tryk på produktionskapaciteten, særligt i første halvår. Fremgang skal man altid glædes over, hvilket vi i den grad også har gjort. Stor efterspørgsel er bare altid sjovere, når råvareforsyningerne er garanteret. 

 

For 2022 har også været præget af mangel på råvarer og adskillelige prisstigninger. Årsagen til disse er flere, men krigen i Ukraine har ikke gjort situationen nemmere. Markedet har i den grad været præget af usikkerhed og nervøsitet. Aldrig før har det været så vigtigt at bestille varer i god tid og samtidig bestille nok varer, fordi leveringstiderne overalt er blevet længere. Selvom leveringstiderne ved os i dag er normaliserede, er det glædeligt at opleve, at flere kunder stadig ønsker at være i god tid med bestillinger. Det gør altid samarbejdet lettere og minimerer risikoen for fejl, når opgaver ikke hastes igennem. 

 

2022 har i høj grad også været karakteriseret ved flere bæredygtige tendenser. Vi har tidligere meddelt, at vi fremadrettet ikke ønsker at producere smykkeæsker i plast eller importere luksussmykkeæsker produceret i Østen. Fordi vi ønsker at gå en anden vej og satse på danskproducerede varer i mindre miljøbelastende materialer. Dette har medført udvikling af flere nye emballageløsninger, både til smykkebranchen, men også som æskemodeller, der kan anvendes til mange andre brancher. F.eks. har vi netop udsendt julegaver i en ny æskemodel, som er hængslet i ryggen, og som udelukkende består af pap, papir og lim. Denne æske skal fremadrettet ses som en alternativ løsning til magnetæsker, da æsken ikke skal skilles ad for at affaldssortere ved kassation.  

 

Vi har også igangsat et stort bæredygtighedsprojekt i samarbejde med SMV:Grøn. Projektet strækker sig ind i det nye år, og har til formål at reducere Jarnes’ energiforbrug og generelt indføre forbedringstiltag, for at nedbringe virksomhedens CO2 udslip. Det er et projekt, vi har store forventninger til, og som vi glæder os til at arbejde videre med. 

 

Generelt har 2022 været præget af, at det har været svært at navigere i – fremtidsudsigterne har været svære at spå om. Det sidste halve år har i høj grad været præget af stigende renter –og inflation. Hvilken effekt har det så på forbrugeradfærden? Vi ser derfor med spænding frem til at tage hul på et nyt år, hvor vi igen ikke kan forudse, hvad der venter os. En ting ved vi. Vi er klar til alle de spændende udfordringer, der venter forude. 

 

Hos Jarnes har vi tradition for, at vi den sidste dag inden ferien holder fælles afslutning og ønsker hinanden en rigtig glædelig jul. Det blev der desværre ikke noget af sidste år grundet smitterisiko. Men i år har fællesafslutning igen været muligt, hvilket alle har set rigtig meget frem til. Hvis der er noget, vi har lært af 2022, så er det, at fællesskab, social kontakt og det danske ord ”HYGGE” pludselig ikke er noget, vi må tage for givet. 

 

Fra alle os på Jarnes vil vi gerne ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

 

Med venlig hilsen,

Charlotte Aarestrup Blach

Salg- og marketingansvarlig

 

<