Extern datapolicy

Jarnes A/S ("Jarnes", "vi", "oss" eller "vår") har åtagit sig att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för våra kunders, anställdas, leverantörers, sökandes och andra intressenters information, inklusive personuppgifter. Denna externa sekretesspolicy innehåller information om Jarnes behandling av personuppgifter i egenskap av dataansvarig.

 

Vår behandlingsverksamhet
Nedan kan du läsa mer om vem vi behandlar personuppgifter om, vilken information som behandlas, i vilket syfte uppgifterna behandlas och på vilken grund behandlingen sker.

 

Kunder
Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med kundadministration. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de överenskomna syftena.

 

Vilken information samlas in
Allmänna personuppgifter, inklusive information om kunders namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontouppgifter. Ofta behandlar vi också namn, telefonnummer och e-postadress för kundens kontaktpersoner.  

 

Ändamål för vilka informationen samlas in och grunden för insamlingen.
Vi behandlar allmänna personuppgifter i syfte att fullgöra ett avtal eller upprätthålla ett avtal med kunden, inklusive;
•    Att tillhandahålla tjänster
•    Att fakturera
•    Kvalitetskontroll och övervakning

 

Behandlingen av personuppgifter är också nödvändig för att Jarnes ska kunna fullfölja ett legitimt intresse av att administrera, hantera och utveckla vår verksamhet och våra tjänster, inklusive;

 

•    Stärka vår relation med kunderna
•    Utveckla vår verksamhet och våra tjänster genom att identifiera kundernas behov och uppmärksamma branscherna.
•    Utföra statistisk bearbetning och affärsutveckling.

 

Leverantörer
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra leverantörer, inklusive personer som är anställda av leverantörerna.

 

Vilken information samlas in
Vi behandlar endast allmän information, inklusive kontaktuppgifter.

 

För vilka ändamål samlas informationen in
Vi behandlar personuppgifterna för avtalshantering och för att kunna ta emot varor och tjänster från våra leverantörer. Vår grund är uppfyllandet av avtal och kontrakt som leverantörerna är parter i.

 

Sökande
När du ansöker om ett jobb hos oss tar vi emot och behandlar ett antal personuppgifter om dig.

 

När sker insamlingen?
När du skickar en uppmuntrad eller oanmäld ansökan till Jarnes samlas dina personuppgifter in. Du kan välja att skicka din ansökan via flera kanaler, bland annat via formuläret under funktionen "Jobb" på www.jarnes.net, till en angiven e-postadress eller direkt till vår adress: Håndværkervej 34, 9320 Hjallerup.

 

Vilken information samlas in
Insamlingen omfattar endast allmän information som vanligtvis är kopplad till ett CV, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Du bestämmer själv om du vill bifoga ett porträttfoto, referenser, intyg eller diplom. Genom att lämna denna information till Jarnes samtycker du automatiskt till att vi registrerar och behandlar din information.

 

För vilka ändamål samlas informationen in
Syftet med att samla in personuppgifter om dig i rekryteringsprocessen är att bedöma om du är en kvalificerad kandidat för en tjänst på Jarnes.

 

Information från sociala medier
När vi rekryterar för tjänster med fokus på kund- och samarbetsrelationer kan det vara lämpligt för oss att göra en sökning på sociala medier, inklusive Linkedin och Facebook.

 

Vi använder regeln om intresseavvägning i artikel 6.1 f i GDPR som rättslig grund för att få information om kandidater från sociala medier. Detta gör vi för att bedöma om du har en profil som passar företaget och den specifika tjänsten.

 

Information från tidigare arbetsgivare
För vissa tjänster är det nödvändigt att få referenser från tidigare arbetsgivare. Om vi får referenser från en eller flera av dina tidigare arbetsgivare kommer vi att registrera den information vi får.

 

Vi använder ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen som rättslig grund för att behandla dessa uppgifter och du kommer därför att ombes att ge ditt samtycke innan vi kontaktar en eller flera av dina tidigare arbetsgivare. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke träder det i kraft först från och med den tidpunkten. Det påverkar därför inte lagligheten av vår behandling av uppgifterna fram till den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke.

 

Behålla ansökan för senare rekrytering
I vissa situationer kan vi vilja behålla din ansökan för framtida rekrytering, även om du har fått avslag. Om vi vill spara din ansökan kommer vi att be om ditt samtycke till detta.

 

Besökare på Jarnes webbplatser
Vi samlar in dina personuppgifter som du lämnar på Jarnes webbplatser www.jarnes.dk och www.jarnes-shop.dk.  

 

När sker insamlingen?
När du besöker www.jarnes.dk eller www.jarnes-shop.dk informeras du om att dina personuppgifter samlas in. Användningen av tjänster på Jarnes webbplatser, t.ex. beställning av varor eller ansökan om arbete, kräver att du lämnar vissa personuppgifter. Detsamma gäller om du prenumererar på våra nyhetsbrev.

 

Vilken information samlas in
De personuppgifter som Jarnes samlar in är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsadress, yrkestitel och liknande identifieringsuppgifter samt kontoinformation när du beställer varor online. När du ansöker om ett jobb väljer du om du vill lägga till ytterligare styrkande dokument som referenser, intyg eller diplom, enligt beskrivningen ovan.

 

För vilka ändamål samlas informationen in
Jarnes samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla en viss tjänst eller för att skicka nyhetsbrev och annan information om vårt företag och våra produkter. Dessutom samlar Jarnes in dina personuppgifter för interna marknadsundersökningar, riktad marknadsföring och statistik.

 

Vår grund för behandling av personuppgifter är därför ditt samtycke eller att Jarnes har ett legitimt intresse av att utveckla sin verksamhet och anpassa sin marknadsföring.

 

Jarnes användning av cookies
Vi hänvisar till vår cookiepolicy.

 

Behandlingssäkerhet
Jarnes strävar efter att skydda kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter efter bästa förmåga. Jarnes har därför vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att säkerställa detta.

 

Källa
Jarnes samlar in personuppgifter direkt från dig.

 

Utlämnande av personuppgifter
Endast utvalda personer från administrationen har tillgång till personuppgifterna, och därför behandlas personuppgifterna hos Jarnes endast av de anställda för vilka de är relevanta. Vi lämnar endast ut personuppgifter när vi har en laglig grund för att göra det och säkerhetsåtgärderna är i ordning.


Vi använder också tredje parter i form av underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, i samband med tillhandahållande av tjänster, hosting, rekrytering, IT och utskick av nyhetsbrev. Sådana tredje parter kan i detta sammanhang få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna tillhandahålla den avtalade tjänsten.


Jarnes ingår de avtal som är nödvändiga för att säkerställa att säkerheten är på plats för att skydda personuppgifter och uppfylla våra skyldigheter i fråga om dataskydd. Om överföringen sker till ett tredje land utanför EU kommer avtalet endast att ingås med företag som är parter i Privacy Shield-avtalet.

 

Lagring av personuppgifter
Jarnes raderar personuppgifter när det inte längre finns något legitimt arbetsrelaterat syfte för att behandla dem. Personuppgifter om kunder och leverantörer sparas så länge relationen är relevant, medan ansökningar från kandidater som inte anställs av företaget i allmänhet sparas i upp till sex månader efter det att kandidaterna har avvisats. Observera att vi fortsätter att lagra personuppgifter i vår backup, även om personuppgifter kommer att raderas från Jarnes övriga system.

 

Dina rättigheter
Som registrerad har du vissa rättigheter som Jarnes i egenskap av dataansvarig är skyldig att uppfylla.


Du kan kontakta Jarnes och få information om vilka personuppgifter som Jarnes behandlar om dig, samt få felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också få dina personuppgifter raderade om du inte längre vill att dina personuppgifter ska finnas på Jarnes. Dessutom kan du kontakta Jarnes om du vill utöva din rätt till dataportabilitet.


När vi behandlar personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Om du inte längre vill ta emot e-post från oss med nyheter från Jarnes kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på "avregistrera nyhetsbrev" i det aktuella e-postmeddelandet, eller så kan du kontakta oss på:


info@jarnes.dk.

 

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi är medvetna om att öppenhet är ett ständigt ansvar. Vi kommer därför att regelbundet se över och uppdatera denna sekretesspolicy.


Integritetspolicy uppdaterad (08.05.2018)

 

Kontakta
 
Personuppgiftsansvarig är Jarnes A/S, CVR-nr. 50737616, beläget på Håndværkervej 34, 9320 Hjallerup, Danmark.

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, eller om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

 

Telefon: +45 98 28 15 55

E-post: info@jarnes.dk

 

Klagomål
Om du vill klaga på vår behandling av personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande med uppgifter om ditt klagomål till info@jarnes.dk. Vi kommer att behandla klagomålet och återkomma till dig.Du har också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten om dina rättigheter och om Jarnes behandling av dina personuppgifter. Mer information om hur du klagar till dataskyddsmyndigheten finns på dataskyddsmyndighetens webbplats www.datatilsynet.dk.   

 

Regler
De regler som gäller för Jarnes behandling av dina personuppgifter finns i:
•    Lagen om personuppgifter (till och med den 25 maj 2018)
•    Dataskyddsförordningen (efter den 25 maj 2018)
•    Dataskyddslagen (efter den 25 maj 2018)
•    Marknadsföringslagen